REKLAMACJE I ZWROTY

Chcesz zwrócić zamówienie?

Przede wszystkim bardzo nam przykro że nasze produkty nie spełniły Twoich oczekiwań.
Jeśli masz uwagi, proszę napisz do nas. Uczynimy wszystko co w naszej mocy, żeby ulepszyć nasze produkty.

Adres do wysyłki zwrotów:

DTW Logistics Group 

Panattoni Park Warsaw West

ul. Sochaczewska 98C

05-870 Błonie

adres mailowy: info@themiraclemakers.com, tel. 575530301

Zgodnie z Ustawodawstwem realizujemy zwroty do 14 dni od daty ich otrzymania 

Dołącz proszę wypełniony (wydrukowany, bądź napisany odręcznie) formularz zwrotu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zamówienie nr: .................................
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 


Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

 


Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

 


Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)

 

Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Chcesz reklamować produkt?

Napisz do nas na info@themiraclemakers.com